Milfulles

És una herba perenne de 20-70 cm, polimorfa, erecta, poc ramificada, ± pubescent o pilosa, i amb rizoma horitzontal i tija simple laxament foliosa. Té les fulles molt dividides, les basals de 10-25 cm de longitud, peciolades i lanceolades, i les caulinars estretament oblongues més petites, curtament peciolades o sèssils, totes molt dividides amb més de 15 parells de segments primaris ± imbricats. Els capítols es reuneixen en una inflorescència en corimbe dens, tenen l’involucre sub-cilíndric amb les bràctees externes estretament ovato-lanceoladas i 4-5 flors externes ligulades amb el limbe blanc rarament de color de rosa i patent; les flors internes són més nombroses i tubulars. Els fruits són en aqueni i d’1,4-2,2 mm.

  • Família: asteràcies o compostes
  • Ecologia: creix en prats, matollars i vorades de bosc més aviat humits.
  • Rang altitudinal: 250 – 1200 m
  • Abundància al municipi: és rar a la part baixa i es fa més present amb l’altitud i la humitat. és força present en els prats, landes i marges de camins de les cotes superiors.
  • Usos: tradicionalment ha tingut diversos usos remeiers amb la part externa, en especial la inflorescència, com antibronquític, antihipertensiu, antipirètic i antibacterià.
mapa_Achillea_millefolium_millefolium.png

Galeria d’imatges