Vitrac

És una herba bulbosa amb una forta olor d’all. El bulb és ovoide, de 13-28 mm i 2-3 bulbils a la base. Les tiges tenen secció triangular amb tres cantells molt aguts. Les fulles són planes, de fins a 40 cm de llargada, pràcticament basals, disposades totes al terç inferior de la tija i més o menys suculentes. La inflorescència és en forma d’umbel·la i les flors al capdamunt d’una tija laxa amb 3-15 flors pedicel·lades i finalment pèndules. Tenen 6 tèpals blancs, lanceolats i aguts, 6 estams més curts que els tèpals i soldats a la base d’aquests, i l’estigma trífid. La càpsula porta 1-2 granes per compartiment. Floreix a finals de l’hivern i a la primavera.

  • Família: liliàcies
  • Ecologia: ha estat introduït per a jardineria i s’ha naturalitzat en herbassars ruderals de tendència humida.
  • Rang altitudinal: 90 – 160 m
  • Abundància al municipi: poc abundant a la part baixa
  • Usos: ha estat emprat en jardineria.
mapa_Allium_triquetrum.png

Galeria d’imatges