Falzia blanca

  • Família: polipodiàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 350 – 1060 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:

Fitxa a FloraCatalana: Asplenium ruta-muraria L.

mapa_Asplenium_ruta-muraria.png