Falguera femella

  • Família: polipodiàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 210 – 1050 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:
mapa_Athyrium_filix-femina.png

Galeria d’imatges