Blet

És una herba anual de 20-90 cm, erecta, laxa, ramificada, glabra i ± farinosa a les parts joves. Les fulles són variables, curtament peciolades, les inferiors lanceolades, a vegades amb un lòbul a cada costat, les mitjanes més estretes i les superiors lanceolato-linears i més petites. La inflorescència és en panícula terminal sense fulles o amb molt poques. Les bractèoles fructíferes són ± triangulars, enteres o poc dentades, llises o tuberculades.

  • Família: quenopodiàcies
  • Ecologia: es fa sobretot en conreus i ambients ruderals temporalment inundats.
  • Rang altitudinal: 90 – 660 m
  • Abundància al municipi: és escàs a la part baixa, rar a la part mitjana i absent a la part alta.
  • Usos: no se’n coneix cap aprofitament.
mapa_Atriplex_patula.png

Galeria d’imatges