Barbarea vernal

És una herba biennal de 30-60 cm, erecta, simple o ramificada a la part superior, glabra o esparsament pilosa. Les fulles inferiors són peciolades, dividides, lirades i sovint amb 6-10 parells de segments laterals, rarament reduïdes al segment terminal suborbicular. Les fulles superiors també estan dividides, però amb 4-8 parells de segments laterals. Inflorescència en raïm ± compacte a la floració; a la fructificació és lax. Les flors són grogues i pedicel·lades amb els sèpals oblongs i obtusos; els pètals fan de 5-7 mm. Les síliqües, de 4-7 cm, són erectes i glabres.

  • Família: brassicàcies o crucíferes
  • Ecologia: es fa en herbassars damunt de sòls humits de terres silícies.
  • Rang altitudinal: 90 – 990 m
  • Abundància al municipi: és rara i molt localitzada.
  • Usos: no es coneix cap aprofitament de la barbàrea vernal al municipi.
mapa_Barbarea_verna.png

Galeria d’imatges