Mostallola

És una herba anual de 20- 60 cm, erecta, simple o ramificada i hispidoglandulosa. La tija normalment té unes glàndules de color porpra. Les fulles basals, disposades en roseta, són runcinades i dividides de forma variable, rarament enteres, mentre que les superiors són enteres o molt poc dividides. La inflorescència és en raïm de 10-30 flors. Els pedicels florífers són ± patents i en estat fructífer ascendents. Té els sèpals erectopatents de 3-4 mm i els pètals, grocs, amb una ungla tan llarga com els sèpal. El fruit indehiscent té els 4 angles alats irregularment.

  • Família: brassicàcies o crucíferes
  • Ecologia: viu als camps de cereals, a les vinyes, als oliverars i altres conreus de secà i guarets i pastures seques ruderalitzades, en especial damunt de sòls sorrencs.
  • Rang altitudinal: 80 – 750 m
  • Abundància al municipi: és present a la part baixa, escàs a la mitjana i absent l’alta.
  • Usos: no es coneix cap aprofitament al municipi.
mapa_Bunias_erucago.png

Galeria d’imatges