Brossa, bruguerola

És una mata o petit arbust de 10-150 cm molt ramificat, erecte o decumbent i normalment glabre. Les fulles són densament imbricades, sèssils, lanceolatolinears i auriculades i disposades en 4 fileres. Les flors, molt nombroses, curtament pedicel·lades, són axil·lars i a la seva base disposen d’un involucre de bractèoles aplicades i ciliades que simulen un calze. Tenen 4 sèpals petaloides lliures i i la corol·la, de 2-3 mm, és campanulada i de color de rosa. Els estams estan inclosos a la corol·la. Les anteres són agudes i l’ovari és pilós. El fruit es troba en una càpsula d’1,5-2 mm i conté nombroses granes de 0,5-0,7 mm.

  • Família: ericàcies
  • Ecologia: viu a les landes on constitueix extenses poblacions sobre sòls àcids de l’estatge montà i subalpí. Descendeix a la terra baixa on forma part de les brolles silicícoles.
  • Rang altitudinal: 100 – 1250 m
  • Abundància al municipi: és abundant a tot el terme municipal, en especial a la part alta.
  • Usos: la brossa ha tingut diversos aprofitaments remeiers i és molt mel·lífera, especialment interessant perquè floreix durant la tardor, estació en què hi ha poques plantes en flor. S’empra també en jardineria, ja que és una mata molt rústica. Quan és seca s’aplega en fagines per a cremar als forns.
mapa_Calluna_vulgaris.png

Galeria d’imatges