Misèries, bosses de pastor

És una herba anual o biennal, de 2-40 cm ± ramificada i amb tiges erectes o ascendents, estriades i amb pèls simples i estelats. Les fulles basals són en roseta, oblongues, peciolades, pinnatífides o pinnatipartides, i rarament enteres o denticulades, les caulinars auriculades, amplexicaules, oblongues, enteres o ± dividides. La inflorescència és en raïm; les flors tenen els sèpals verds, ± erectes, d’1-2 mm, ovats i amb el marge escariós, els pètals blancs, obovats, de 2-3 mm i amb l’ungla curta i 6 estams. El fruit és en silícula triangular, amb els marges laterals convexos o rectes i l’estil molt curt; porta fins a 15 granes per cada lòcul.

  • Família: brassicàcies o crucíferes
  • Ecologia: Viu en els herbassars ruderals, els conreus i les vores de camins. Es pot trobar tot l’any en flor.
  • Rang altitudinal: 90 – 1080 m
  • Abundància al municipi: Es localitza a gairebé a tot el municipi, essent abundant a la part baixa, menys a la part mitjana i escàs als vessants superiors.
  • Usos: Tradicionalment s’ha collit pels conills. És menjada pels ramats, tanmateix les llavors són tòxiques.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Capsella_bursa-pastoris_bursa-pastoris.png

Galeria d’imatges