Cardot tenüiflor

És una herba anual o biennal de 30-100 cm, erecta, simple o ramificada i espinescent; la tija és piloso-aracnoide amb ales amples i interrompudes fins l’àpex. Les fulles són lanceolades amb el contorn pinnatipartit i 6-10 parells de lòbuls. L’anvers és poc pilós i el revers ± aracnoide. Els capítols es troben reunits al capdamunt de la planta i porten flors subsèssils; l’involucre és cilíndric, laxament arenós i amb les bràctees mitjanes de 2-3,5 mm d’amplada, lanceolades i espinescents a l’àpex; el receptacle és pilós; totes les flors són tubulars i purpúries. Els aquenis mesuren de 4-5 mm i els papus d’11-13 mm.

  • Família: asteràcies o compostes
  • Ecologia: es fa en herbassars ruderals, erms i vores de camins.
  • Rang altitudinal: 100 – 670 m
  • Abundància al municipi: és escàs a la part baixa i mitjana, i absent a la superior.
  • Usos: no se’n coneix cap aprofitament.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Carduus_tenuiflorus.png

Galeria d’imatges