Card fuell

És un card anual de 10-60 cm, erecte, espinós, simple o ramificat a la summitat amb branques erectopatents o patents. Les fulles són rígides, concolors, oblongues i ordinàriament pinnatipartides. Els capítols terminals tenen les flors grogues i tubuloses amb les bràctees externes semblants a les fulles superiors. Les bràctees internes sovint tenen un apèndix terminal lanceolat escariós. Els aquenis subtetràgons fan de 3-4 mm; els exteriors no tenen papus, mentre que els interiors en tenen de dos tipus: els externs, constituïts per setes rogenques i pluriseriades i els interior, amb setes erectes pàl·lides.

  • Família: asteràcies o compostes
  • Ecologia: és una planta d’ambients ruderals, en especial a vores de camins, marges secs i indrets amb terres remogudes i freqüentats pels ramats.
  • Rang altitudinal: 90 – 330 m
  • Abundància al municipi: és força present a la part baixa, on puntualment pot esdevenir molt abundant, en especial als camps abandonats pasturats. és rar a la part mitjana i absent a la superior.
  • Usos: no és coneix cap ús específic, fora que és una planta poc desitjada per ser molt punxosa i és un destorb pel bestiar.
mapa_Carthamus_lanatus_lanatus.png

Galeria d’imatges