Cistus salviifolius L.

Estepa – És un petit arbust de 20-70 cm, ramós i amb les branques joves cobertes de pèls estelats. Té les fulles simples, oposades, peciolades, verdes a totes dues superfícies, ± piloses i amb el limbe ovat, reticulat i marge rugós. La inflorescència és en cima terminal de 2-10 cm i amb 1-3 flors que [...]

Cistus monspeliensis L.

Estepa negra – És un arbust de 50-150 cm, molt ramós, viscós i olorós, que té les branques erectes i els pèls patents. Les fulles tenen de 15-45 mm de llargària i són subsèssils, linear-lanceolades, trinèrvies prominents pel revers, verdes per les dues cares, i amb el marge revolut. La inflorescència és en cima ± [...]