Arbutus unedo L.

Arboç – És un arbre que pot arribar als 10 metres d’alçada, però rarament passa dels 5 m. Sovint sol presentar un aspecte arbustiu. L’escorça és de color brunenc i es desprèn en petites làmines. Les fulles són persistents tot l’any, curtament peciolades, bastant rígides, simples, lluents i de marge serrat. Les flors s’agrupen en [...]

Calluna vulgaris (L.) Hull

Brossa, bruguerola – És una mata o petit arbust de 10-150 cm molt ramificat, erecte o decumbent i normalment glabre. Les fulles són densament imbricades, sèssils, lanceolatolinears i auriculades i disposades en 4 fileres. Les flors, molt nombroses, curtament pedicel·lades, són axil·lars i a la seva base disposen d’un involucre de bractèoles aplicades i ciliades [...]

Erica scoparia L. subsp. scoparia

Bruga, bruc d'escombres – És un arbust d’1-2,5 m i amb els branquillons, glabres, rarament amb algun pèl, erectes, llargs i poc ramificats. Té les fulles verdes, estretament linears, lluents i amb el marge revolut, agrupades en verticils de 3-4 fulles, erecto-patents o patents, piloses de joves i però glabres quan són adultes i amb [...]

Erica arborea L.

Bruc – És un arbust d’1-4 m, molt ramificat, amb una soca molt robusta i els branquillons joves densament coberts de pèls blancs patents. Les fulles són estretament linears, molt revolutes, erecto-patents i agrupades en verticils de 3-4; les joves són curtament ciliades. Forma nombroses inflorescències paniculiformes, folioses i amplament piramidals. Flors són en grups [...]