Euphorbia peplus L.

Herba de llet – És una herba anual de 3-40 cm, delicada, ordinàriament erecta, glabra i poc ramificada. Té les fulles verdes, primes, de 5-25 mm de llargària, obovades o suborbiculars, curtament peciolades, enteres i amb l’àpex obtús; les fulles bracteals són amplament ovades i subsèssils. Les inflorescències tenen normalment 3 radis de fins a [...]

Euphorbia lathyris L.

Cagamuja – És un herba biennal, rarament anual, de 30-100 cm, robusta, erecta, simple o poc ramificada, glabra i glauca. Té les fulles de 3-15 cm de longitud, oposades o suboposades, decussades, linear-lanceolades, d’àpex agut, les inferiors sèssils i les superiors amplexicaules. La inflorescència té 2-4 radis bifurcats i les fulles bracteals obovato-triangulars, el ciati [...]

Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia

Lletetreses – És una herba anual d’10-40 cm amb la tija normalment erecta, simple o poc ramificada, glabrescent i verda. Les fulles caulinars, de 4-40 mm, són patents i de tendència espatulada amb l’àpex obtús i de contorn serrat a la part superior i enter a la resta, les inferiors ben aviat caduques. Les inflorescències [...]