Calicotome spinosa (L.) Link subsp. spinosa

Argelaga negra – És un arbust verd d’1-3 m molt ramificat, erecte, lax i poc foliós amb espines axil·lars gruixudes i branquillons patents, estriat i glabrescents. Les fulles són alternes trifoliades i peciolades amb els folíols obovats obtusos ± pubescents al revers. Les flors són grogues, de 12-18 mm; es troben a les branques primaverals [...]