Centaurium pulchellum (Swartz) Druce subsp. pulchellum

– És una herba anual de 2-25 cm, erecta, glabra i ramificada. Les fulles basals, amb roseta ± caduca i a vegades sense roseta; les caulinars són oposades, ovato-el·líptiques o oblongues, sovint de manera creixent de la base a la summitat. La inflorescència generalment és laxa i pauciflora en cima corimbiforme amb flors petites, rosades, [...]

Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea

Santaura – És una herba anual o biennal de 10-60 cm, erecta i ramificada. Té la tija glabra, generalment fa una roseta basal de fulles obovades i obtuses. Les fulles caulinars, de tendència decreixent de la base a la summitat, són el·líptiques o estretament lanceolades i de contorn enter o a vegades una mica raspós. [...]