Urtica urens L.

Ortiga petita – És una herba anual de 10-50 cm, monoica, amb arrels fasciculades i tija erecta, ramificada, vermellosa, amb pèls urticants i de secció quadrada. Les fulles són simples, oposades, d’1-5 cm, ovades, fortament dentades, d’àpex agut i ± atenuades a la base; als nusos té 4 estípules de 2-3 mm, lliures, lanceolades i [...]

Urtica dioica L.

Ortiga – És una herba perenne de 0,5-1,5 m, dioica, rarament monoica, i amb tiges simples o poc ramificades. Les fulles són simples, oposades i amb el limbe de 4-15 cm, ovato-lanceolat, d’àpex agut, marge serrat i amb l’anvers pilós amb pèls curts i simples i pèls urticants i el revers cobert de pèls rígids [...]