Blauet

És una herba anual de 10-40 cm, erecta, gràcil, ramificada, poc pilosa o amb pilositat sedosa. Les fulles inferiors són peciolades amb el limbe linear-espatulat; les caulinars són sèssils i a la part superior, ordinàriament linears. Els capítols tenen les bràctees de l’involucre ovades amb un apèndix decurrent d’un bru pàl·lid i amb cilis d’aproximadament 1 mm. Les flors exteriors són radiants i normalment blaves. Els fruits, en aquenis de 3,5-4 mm, són lleugerament comprimits.

  • Família: asteràcies o compostes
  • Ecologia: és una planta introduïda del centre i l’est de la regió mediterrània i s’ha naturalitzat arreu, i es fa sobretot als camps de cereals. Tanmateix actualment és escassa a causa dels herbicides. Prefereix les terres silícies.
  • Rang altitudinal: 630 – 910 m
  • Abundància al municipi: és rara a la part mitjana i alta del municipi.
  • Usos: esporàdicament es cull com a planta ornamental. Havia tingut un ús remeier per a les criatures enaiguades.
mapa_Centaurea_cyanus.png

Galeria d’imatges