Lloreret

  • Família: timeleàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 210 – 1250 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:
mapa_Daphne_laureola_laureola.png

Galeria d’imatges