Falguera mascle

  • Família: polipodiàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 370 – 1050 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:
mapa_Dryopteris_filix-mas_filix-mas.png

Galeria d’imatges