Bruga, bruc d’escombres

  • Família: ericàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 100 – 1240 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:

Fitxa a FloraCatalana: Erica scoparia L. subsp. scoparia

mapa_Erica_scoparia_scoparia.png