Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica

Anagall d'aigua – És una herba perenne rarament anual, de 10-100 cm, glabra o glabrescent, erecta o ascendent i amb la tija fistulosa. Les fulles són sèssils encara que les inferiors poden ser molt curtament peciolades, amb el limbe lanceolat, l’àpex agut i el contorn ± dentat. La inflorescència és en raïms axil·lars oposats amb [...]