Calluna vulgaris (L.) Hull

Brossa, bruguerola – És una mata o petit arbust de 10-150 cm molt ramificat, erecte o decumbent i normalment glabre. Les fulles són densament imbricades, sèssils, lanceolatolinears i auriculades i disposades en 4 fileres. Les flors, molt nombroses, curtament pedicel·lades, són axil·lars i a la seva base disposen d’un involucre de bractèoles aplicades i ciliades [...]