Erica arborea L.

Bruc – És un arbust d’1-4 m, molt ramificat, amb una soca molt robusta i els branquillons joves densament coberts de pèls blancs patents. Les fulles són estretament linears, molt revolutes, erecto-patents i agrupades en verticils de 3-4; les joves són curtament ciliades. Forma nombroses inflorescències paniculiformes, folioses i amplament piramidals. Flors són en grups [...]