Carduus tenuiflorus Curtis

Cardot tenüiflor – És una herba anual o biennal de 30-100 cm, erecta, simple o ramificada i espinescent; la tija és piloso-aracnoide amb ales amples i interrompudes fins l’àpex. Les fulles són lanceolades amb el contorn pinnatipartit i 6-10 parells de lòbuls. L’anvers és poc pilós i el revers ± aracnoide. Els capítols es troben [...]