Mycelis muralis (L.) Dumort.

Cicèrbita – És una herba perenne de 20-100 cm, erecta, ramificada a la summitat i gla-bra. Les fulles són liratopinnatipartides, amb els segments angulosodentats, el terminal triangular i més gran que els laterals. El pecíol és alat, amplexi-caule i auriculat a la base. Les fulles inferiors mesuren de 5-22 cm de longi-tud; les superiors són [...]