Cortaderia selloana (Schultes et Schultes fil.) Asch. et Graebn.

Cortadèria – És una herba perenne, dioica, d’1-3 m d’alçària i que fa denses tofes de fulles que poden arribar a l’1,5 m de diàmetre. Té peus amb flors hermafrodites i altres només amb flors femenines. Les tofes són constituïdes per nombroses tiges, que són erectes, glabres, cilíndriques i buides per dins. La majoria de [...]