Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Curraià de flor blanca – És una herba perenne de 20-60 cm amb un rizoma curt i moltes arrels fibroses i fasciculades. La tija és flexuosa, verda, estriada a la part superior i glabra. Les fulles són ± dístiques i oblongo-lanceolades. L’àpex és agut i el contorn, enter. Inflorescència en espiga terminal de 4-20 flors [...]