Holcus mollis L.

Fenàs blanc – És una herba perenne de 30-100 cm, rizomatosa, estolonífera, glabrescent o laxament pilosa. Les fulles són planes amb al limbe de 5-25 cm de longitud i 3-12 mm d’amplada, la lígula ovada i la beina de les fulles superiors ± glabrescents. Els nusos són molt pilosos. La inflorescència és en panícula mitjanament [...]