Geranium columbinum L.

Gerani de colom – És una herba anual de 10-40 cm, ramificada i ascendent, amb les tiges amb pilositat aplicada. Les fulles són oposades i peciolades; les basals, ± en rose-ta. El limbe és profundament palmatipartit amb 5-7 segments estrets divi-dits en lacínies linears o oblongolinears. Les flors es troben en cimes biflores, amb els [...]