Geranium dissectum L.

Gerani retallat – És una herba anual de 10-40 cm, ascendent. Les tiges tenen la pilositat patent. Les fulles, de 2-7 cm, palmatisectes i peciolades amb 5-7 segments dividits en lacínies linears o oblongolinears; les basals són en roseta; les caulinars, normalment oposades, rarament alternes. Els peduncles són més curts que la fulla corresponent. Els [...]