Picris echioides L.

Arpell – És una herba anual de 30-100 cm, erecta, ± ramificada i híspida amb pèls ± espinescents i inflats a la base. Les fulles basals són oblongues, subenteres o ± dentades, les caulinars, més petites i cordato-amplexicaules. Forma inflorescències en capítols pedunculats agrupats en una panícula subcorimbosa o espiciforme; les bràctees involucrals internes són [...]