Alyssum alyssoides (L.) L.

Herba de la ràbia – És una herba anual de 5-20 cm, pilosa, grisenca, ± ramificada i amb les tiges erectes o ascendents. Les fulles són oblongo-espatulades i atenuades a la base. La inflorescència és en raïms, finalment llargs i força densos. Els pedicels, que fan d’1,5-5 mm, són erecto-patents a la fructificació. Els sèpals, [...]