Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman

Herba de sant robert – És una herba anual, rarament biennal, de 5-40 cm, foliosa, ramificada, pilosoglandulosa amb els pèls ± patents, sovint vermellosa amb les tiges as-cendents. Les fulles tenen el contorn pentagonal o triangular. Són palmati-sectes i dividides en 3-5 segments pinnatipartits; les basals, en roseta; les caulinars, ordinàriament oposades. Els peduncles, d’1-7 [...]