Plantago coronopus L. subsp. coronopus

Herba estrella, cervina – És una herba anual, biennal o rarament perenne, de 2-30 cm i acaule. Les fulles són en roseta basal, de 30-20 cm, ± piloses amb pèls de fins a 1,5 mm de tendència patent, i dividides en lòbuls ± distants, o només amb 3-4 parells de dents, rarament són linears i [...]