Polygonum mite Schrank

Herba presseguera fada – És una herba anual de 10-60 cm, erecta o ascendent, poc ramificada, verda i normalment glabra. Les fulles són lanceolades, cuneïformes a la base i curtament peciolades. Les òcrees són pubescents amb pèls aplicats i cilis llargs de fins a 4 mm. Té la inflorescència espiciforme, laxa, estreta de 2-5 mm [...]