Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia

Lletetreses – És una herba anual d’10-40 cm amb la tija normalment erecta, simple o poc ramificada, glabrescent i verda. Les fulles caulinars, de 4-40 mm, són patents i de tendència espatulada amb l’àpex obtús i de contorn serrat a la part superior i enter a la resta, les inferiors ben aviat caduques. Les inflorescències [...]