Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp. arvensis

Miosotis – És una herba biennal o perenne de 10-60 cm, erecta, ± ramificada i amb la tija amb pilositat patent. Les fulles són oblongues i pubescents; les inferiors, ± peciolades; les superiors, sèssils. Les inflorescències tenen una longitud poc superior o bé són més curtes que la part foliosa de la tija, i amb [...]