Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. subsp. bursa-pastoris

Misèries, bosses de pastor – És una herba anual o biennal, de 2-40 cm ± ramificada i amb tiges erectes o ascendents, estriades i amb pèls simples i estelats. Les fulles basals són en roseta, oblongues, peciolades, pinnatífides o pinnatipartides, i rarament enteres o denticulades, les caulinars auriculades, amplexicaules, oblongues, enteres o ± dividides. La [...]