Urtica urens L.

Ortiga petita – És una herba anual de 10-50 cm, monoica, amb arrels fasciculades i tija erecta, ramificada, vermellosa, amb pèls urticants i de secció quadrada. Les fulles són simples, oposades, d’1-5 cm, ovades, fortament dentades, d’àpex agut i ± atenuades a la base; als nusos té 4 estípules de 2-3 mm, lliures, lanceolades i [...]