Urtica dioica L.

Ortiga – És una herba perenne de 0,5-1,5 m, dioica, rarament monoica, i amb tiges simples o poc ramificades. Les fulles són simples, oposades i amb el limbe de 4-15 cm, ovato-lanceolat, d’àpex agut, marge serrat i amb l’anvers pilós amb pèls curts i simples i pèls urticants i el revers cobert de pèls rígids [...]