Rumex conglomeratus Murray

Paradella conglomerada – És una herba perenne de 40-120 cm, erecta, ± flexuosa, amb les ramificacions formant generalment un angle de 30-90o amb la tija principal. Les fulles inferiors són oblongues i arrodonides o cordiformes a la base; les caulinars són estretament lanceolades. Les flors es troben agrupades en verticil·lastres densiflors i distants ordinàriament (exceptuant [...]