Picris hieracioides L. subsp. hieracioides

Parraca – És una herba biennal o perenne de 15-100 cm, erecta, híspida i amb les tiges en general ramificades i folioses. Té les fulles oblongues, irregularment dentades o pinnatífides, rarament amb divisions més profundes, les inferiors peciolades i les superiors, curtament peciolades o sèssils i ± amplexicaules. Té nombrosos capítols agrupats ordinàriament en corimbe [...]