Polygonum persicaria L.

Presseguera borda, herba presseguera – És una herba anual de 10-80 cm, erecta o ascendent, ± ramificada i sovint vermellosa. Les fulles són molt curtament peciolades, inserides a la meitat inferior de l’òcrea i amb el limbe lanceolat amb l’amplada màxima vers la part mitjana i sovint amb una taca fosca a l’anvers. L’òcrea és [...]