Pinus nigra Arnold

Pinassa – És un arbre perennifoli amb tronc dret, capçada cònica, escorça grisa però més fosca i irregularment clivellada en individus vells. Les fulles són simples, agrupades de dues en dues, molt primes, d’un verd intens i llargues de 10-16 cm. Les flors són separades, les masculines agrupades en cons de color groguenc i les [...]