Stellaria holostea L.

Rèvola – És una herba perenne, de 20-50 cm, ascendent, difusa, rizomatosa i amb la tija quadrangular, glabrescent o amb pèls curts a la part superior. Les fulles són oposades, sèssils, lanceolades, rígides, llargament acuminades, escabres al marge i al nervi mitjà, sovint patents i a vegades reflexes. La inflorescència és en cima terminal laxa, [...]