Lletetreses

És una herba anual d’10-40 cm amb la tija normalment erecta, simple o poc ramificada, glabrescent i verda. Les fulles caulinars, de 4-40 mm, són patents i de tendència espatulada amb l’àpex obtús i de contorn serrat a la part superior i enter a la resta, les inferiors ben aviat caduques. Les inflorescències en general tenen 5 radis amb les bràctees obovades lliures; el ciati mesura 1-2 mm amb glàndules ± ovades i la càpsula de 2,5-3,5 mm que és llisa i conté granes rugoso-reticulades d’uns 2 mm, marronoses o negroses.

  • Família: euforbiàcies
  • Ecologia: és abundant als conreus, en especial les hortes, i als marges, als erms, als camps abandonats i en general als indrets molt antropitzats.
  • Rang altitudinal: 90 – 810 m
  • Abundància al municipi: és força present a la part baixa i també a la mitjana, però rareja o és absent a les cotes superiors.
  • Usos: tradicionalment es mataven les berrugues i els ulls de pol amb el làtex d’aquesta planta. El làtex és irritant si s’agafa amb els dits i després es toquen els ulls, el nas o els llavis.
mapa_Euphorbia_helioscopia_helioscopia.png

Galeria d’imatges