Lleteresa maculada

És una herba anual de 5-20 cm, prostrada, ± pubescent i amb tiges ramificades des de la base i piloses a tot el voltant. Les fulles són oposades amb el limbe ovato-oblong i asimètric, l’anvers glabrescent i ordinàriament amb una taca purpúria, el revers pubescent i les estípules setàcies. Els ciatis són en glomèruls axil·lars. El fruit és una càpsula d’1-1,5 mm i uniformement pilosa amb pèls curvato-aplicats. Les granes tenen 3-5 solcs a cada costat.

  • Família: euforbiàcies
  • Ecologia: creix en ambients ruderals, en especial damunt de terres calcigades. És originària de l’Amèrica del Nord i s’ha naturalitzat en molts territoris.
  • Rang altitudinal: 80 – 630 m
  • Abundància al municipi: és força present a la part baixa, però rara o absent a la resta del municipi.
  • Usos: no se’n coneix cap ús.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Euphorbia_maculata.png

Galeria d’imatges