Herba de llet

És una herba anual de 3-40 cm, delicada, ordinàriament erecta, glabra i poc ramificada. Té les fulles verdes, primes, de 5-25 mm de llargària, obovades o suborbiculars, curtament peciolades, enteres i amb l’àpex obtús; les fulles bracteals són amplament ovades i subsèssils. Les inflorescències tenen normalment 3 radis de fins a 40 mm i el ciati de 0,7-1,5 mm amb la glàndula semilunar amb dos apèndixs molt fins i aguts. La càpsula d’1,5-2,5 mm té dues ales estretes al dors de cada carpel i conté granes d’1-1,5 mm, de secció hexagonal i amb 1-5 fossetes a cada cara.

  • Família: euforbiàcies
  • Ecologia: viu als marges, vores de camins, parcs, conreus i en general en terres nitrogenades.
  • Rang altitudinal: 80 – 620 m
  • Abundància al municipi: és força present a la part baixa, una mica menys a la part mitjana i pràcticament absent a la part alta.
  • Usos: no es coneix cap ús.
mapa_Euphorbia_peplus.png

Galeria d’imatges