Flora i cultura

Tal com ens defineix el Diccionari de la llengua catatalana de l’IEC, la Cultura és el «conjunt de les coneixences literàries, històriques, científiques o de qualsevol altra mena que hom posseeix com a fruit de l’estudi, de les lectures, de viatges, d’experiències, etc.». I hi afegeix que la cultura és també el «conjunt de les coneixences, tradicions i formes de vida materials i espirituals característiques d’un poble, d’una societat o de tota la humanitat.»

En aquest apartat hi trobareu un recull d’entrades relacionades amb diferents aspectes culturals vinculats a la flora de Riells i Viabrea.

Us animem a enriquir-lo amb els vostres coneixements culturals, en el sentit ampli que hem definit.